ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΧΟΟΣ
123Χ66cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 257

ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
123Χ66cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 258

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΓΑΛΗ
79Χ86cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 262

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΙΚΡΗ
49Χ53cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 263

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ
ΑΓΓΕΛΩΝ ΜΕΓΑΛΗ
89Χ60cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 264

ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
97Χ55cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 265

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΛΟΓΟ
54Χ57cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 261

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΠΑΓΗ
87Χ68cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 267

ΑΡΧΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
99Χ29cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 260

ΗΛΙΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ
61Χ61cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 268

ΑΕΤΩΜΑ Νο1
98Χ28cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 254

ΑΕΤΩΜΑ Νο3
79Χ19cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 256

ΑΕΤΩΜΑ Νο2
90Χ24cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 255

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΒΙ ΜΕΓΑΛΟ
60Χ40cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 300

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΘΕΝΩΝ
49Χ32cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 276

ΑΡΜΑΤΟΔΡΟΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
38Χ23cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 285

ΑΡΜΑΤΟΔΡΟΜΙΑ ΜΙΚΡΗ
26Χ24cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 286

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ
44Χ30cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 279

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΒΙ
33Χ44cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 273

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥΛΙΑ
30Χ40cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 274

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΦΙΠΠΟΥ
42Χ55cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 269

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΘΗΝΑ
ΜΕΓΑΛΗ
35Χ45cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 275

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
19Χ30cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 287

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΗΡΑΚΛΗΣ
29Χ29cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 280

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
35Χ32cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 281

ΟΡΚΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ
15Χ15cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 283

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΖΕΥΣ
34Χ40cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 277

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
33Χ36cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 278

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ
ΜΕΓΑΛΗ
18Χ21cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 291

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ
ΜΙΚΡΗ
15Χ15cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 292

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝ
21Χ29cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 293

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΘΗΝΑ
ΜΙΚΡΗ
18Χ21cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 289

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΕ ΛΥΡΑ
19Χ19cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 290

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Φ45cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 272
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣ
Φ30cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 266

ΧΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΩΝ
ΜΙΚΡΗ
38Χ48cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 270

ΗΛΙΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ
Φ28cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 271

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
22Χ20cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 282

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ
Φ29cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 288


ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ
40Χ33cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 259

ΕΤΑΖΙΕΡΑ ΜΙΚΡΗ
53Χ27cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 284