ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ

ΚΟΛΩΝΕΣ ΜΕ ΑΨΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 186
ΚΟΛΩΝΑ ΙΩΝΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ Φ23
ΑΠΟ 72cm ΕΩΣ 300cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 115
ΚΟΛΩΝΑ ΙΩΝΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ
Φ16Χ86cm
ΒΑΡΟΣ 43kg
ΚΩΔΙΚΟΣ 116
                                                 ΚΟΛΩΝΑ ΙΩΝΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ
                                                                Φ16Χ66cm
                                                               ΒΑΡΟΣ 36kg
                                                              ΚΩΔΙΚΟΣ 117
ΚΟΛΩΝΑ ΙΩΝΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ
Φ16Χ47cm
ΒΑΡΟΣ 31kg
ΚΩΔΙΚΟΣ 118
ΚΟΛΩΝΑ ΠΕΤΡΑ
ΥΨΟΣ78cm
ΒΑΡΟΣ 70kg
ΚΩΔΙΚΟΣ 109
ΚΟΛΩΝΑ ΚΕΝΤΗΤΗ
ΥΨΟΣ 75cm
ΒΑΡΟΣ 59kg
ΚΩΔΙΚΟΣ 110
ΚΟΛΩΝΑ ΣΧΕΔΙΟ
ΥΨΟΣ 71cm
ΒΑΡΟΣ 54kg
ΚΩΔΙΚΟΣ 111
ΚΟΛΩΝΑ ΑΠΛΗ
ΥΨΟΣ 71cm
ΒΑΡΟΣ 50kg
ΚΩΔΙΚΟΣ 112
ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
ΥΨΟΣ 70cm
ΒΑΡΟΣ 40kg 
ΚΩΔΙΚΟΣ 113
ΚΟΛΩΝΑ ΚΟΜΠΟΣ
Φ29Χ68cm
ΒΑΡΟΣ 45kg
ΚΩΔΙΚΟΣ 299
ΚΟΛΩΝΑ ΒΙΔΑ
ΥΨΟΣ 51cm
ΒΑΡΟΣ 26kg
ΚΩΔΙΚΟΣ 119
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΚΟΛΩΝΑ
30Χ28Χ35cm
ΒΑΡΟΣ 28kg
ΚΩΔΙΚΟΣ 114