ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΗΠΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ ΜΕΓΑΛΗ
Υ46cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 136

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ ΜΕΣΑΙΑ
Υ38cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 137

ΡΟΔΟΠΕΤΑΛΟ
Υ32cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 138

ΑΝΑΝΑΣ
Υ32cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 139

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ ΜΙΚΡΗ
Υ10cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 140


ΜΠΑΛΑ
Φ40cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 143

ΜΠΑΛΑ
Φ30cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 144

ΜΠΑΛΑ
Φ20cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 145

ΜΠΑΛΑ
Φ15cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 146

ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ Νο1
Φ23cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 148

ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ Νο2
Φ23cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 149

ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ Νο3
Φ16cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 150

ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ Νο4
Φ14cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 151

ΦΟΥΡΟΥΣΙ Νο1
16Χ14Χ51cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 152

ΦΟΥΡΟΥΣΙ Νο2
21Χ16Χ35cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 155

ΦΟΥΡΟΥΣΙ Νο3
13Χ14Χ30cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 157

ΦΟΥΡΟΥΣΙ Νο4
10Χ9Χ17cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 160

ΠΑΤΟΚΟΛΩΝΕΣ
Φ16-Φ23-Φ30-Φ40cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 153

ΚΑΠΕΛΟ ΚΟΛΩΝΑΣ
45Χ45cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 161

ΚΑΠΕΛΟ ΚΟΛΩΝΑΣ
39Χ39cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 159

ΚΑΠΕΛΟ ΚΟΛΩΝΑΣ
20Χ20cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 158

ΚΑΠΕΛΟ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΕΣ
20Χ20-25Χ25-30Χ30cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 154