ΕΚΚΛΗΣΑΚΙΑΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΜΕ ΒΑΣΗ Νο1
49Χ58Χ160cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 104

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΜΕ ΒΑΣΗ Νο2
35Χ46Χ145cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 105

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΜΕ ΒΑΣΗ Νο3
36Χ37Χ135cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 106

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΜΕ ΒΑΣΗ Νο4
39Χ28Χ129cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 107

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΜΕ ΒΑΣΗ Νο5
26Χ32Χ120cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 108

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΜΕ ΒΑΣΗ Νο6
22Χ22Χ115cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 314