ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ

ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ 184
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΙΚΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ 182

ΒΡΥΣΗ ΜΕΓΑΛΗ
112Χ163cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 177

ΒΡΥΣΗ ΠΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ
73Χ91cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 310

ΒΡΥΣΗ ΠΕΤΡΑ ΜΙΚΡΗ
47Χ71cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 298

ΒΡΥΣΗ ΚΟΠΕΛΑ
61Χ40Χ105cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 178

ΒΡΥΣΗ ΛΕΩΝ
56Χ45Χ80cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 179

ΒΡΥΣΗ ΚΟΛΩΝΑΤΗ
Φ30Χ108cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 301

ΛΕΟΝΤΑΡΟΚΕΦΑΛΗ
ΜΕΓΑΛΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 180

ΛΕΟΝΤΑΡΟΚΕΦΑΛΗ
ΜΙΚΡΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 181

ΓΟΥΡΝΑ ΒΡΥΣΗΣ
ΜΙΚΡΗ
Φ18Χ28cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 142

ΓΟΥΡΝΑ ΒΡΥΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗ
Φ30Χ48cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 141

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΚΗΠΟΥ
84Χ23cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 156

ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
35Χ34Χ31cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 183