ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 
80cm          70cm         60cm              50cm             35cm


ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
70cm       60cm            50cm         35cm
ΚΟΛΩΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 171
ΚΟΛΩΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 172
ΚΟΛΩΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 173

ΚΟΛΩΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 174