ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ
Υ62cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 120

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΘΙΣΤΟΣ
Υ55cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 121

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΡΘΙΟΣ
Υ58cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 123

ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΕΡΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ
Υ48cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 124

ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΘΙΟΣ ΜΙΚΡΟΣ
Υ45cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 126

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΘΙΣΤΟΣ
Υ25cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 127

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ
ΔΕΞΙ-ΑΡΙΣΤΕΡΟ
Υ24cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 122

ΑΝΘΟΔΟΧΕΙΟ
Υ29cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 130

ΜΠΟΥΣΤΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Υ24cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 131

ΜΠΟΥΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΣ
Υ24cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 132

ΧΟΥΦΤΕΣ
Υ15cm
ΚΩΔΙΚΟΙ 135-133-134

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΥΣΤΙΚΟΣ
ΔΕΙΠΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 125

ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 129

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΥΣΤΙΚΟΣ
ΔΕΙΠΝΟΣ ΜΙΚΡΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 128